Udsigt over vand og udrækkende hånd

Det grønne team

Foto: Knapek Photography

Vores Green Dream Team er en intern indsats for bæredygtighed i den daglige drift og udvikling af projekter.

I vores Green Dream Team er alle medarbejdere involveret i hvordan vi i vores daglige drift, i vores projekter og alt derimellem kan indtænke bæredygtighed. Vi afholder 4-5 møder om året, så vi holder arbejdet i gang og følger op på nye tiltag. 

Det var også på et Green Dream Team møde at vi udvalgte tre Verdensmål, som vi kunne identificere os med. På vores møder sørger vi derfor også for at gøre status på vores arbejde med verdensmålene. 

Sådan arbejder vi med verdensmålene

Oversigt over FNs Verdensmål
UNDP Danmark

Vi arbejder aktivt med verdensmålene, og har udvalgt tre som særligt guider vores arbejde. Disse tre mål fungerer som kernen i vores interne arbejde med bæredygtighed.