Udsigt over Vejle fra byens tage

Erhvervsservice med omtanke

Foto: Knapek Photography

I efteråret 2021 startede vi det ambitiøse projekt ’Grøn Destination Vejle – Green Destination Vejle’, som skal sikre en bæredygtig turismeudvikling i kommunen.

Projektet løber frem til 2024 og arbejder med konkrete initiativer, som skal hjælpe turismeerhvervet med grøn omstilling og nedsættelse af CO2-udledninger. Dette sker gennem workshops, dialog og inspirationsevents, samt 1:1 sparring. Læs meget mere om projektet her. 

Mission og mål

Frem mod 2030 har vi opsat følgende mål specifikt for vores arbejde med bæredygtighed: 

  • At virksomhederne gennemgår en grøn omstilling og får certificeringer samt at leisure- og erhvervsturister ser os som et grønt rejsemål. 

  • Alle VisitVejle-netværksmedlemmer har en brancherelevant miljø-/bæredygtighedscertificering inden 2030. 

  • Der skal afholdes en årlig begivenhed i VisitVejle-netværket, hvor resultater, erfaringer og gode historier deles. 

  • I 2022 skal minimum 15 virksomheder gennemgå et videns- eller opkvalificeringsforløb for efterfølgende at kunne sætte egne mål og igangsætte konkrete tiltag. 

  • I 2023 skal min. 35 (nye) virksomheder gennemgå et videns- eller opkvalificeringsforløb for efterfølgende at kunne sætte egne mål og igangsætte konkrete tiltag. 

  • I 2024 skal minimum halvdelen af VisitVejle-netværksmedlemmer have deltaget i relevante workshops og være i gang med konkrete tiltag, der kan sikre dem certifikater. 

  • Alle VisitVejle-netværksmedlemmer skal have modtaget tilbud om hjælp til at lave CO2-regnskaber i 2025.