Grøn Destination Vejle

Foto: Knapek Photography

I projektet Grøn Destination Vejle arbejder vi for at styrke turismeaktørerne i deres grønne omstilling. 

Projektet danner fundamentet for vores arbejde med bæredygtighed både internt og eksternt, og spiller samtidig ind i Vejle Kommunes Klimaplan fra 2020. Projektet har til formål at skabe en mere bæredygtig turisme i Vejle området og samtidig være en hjælp og sparring til aktørerne if.t at nå i mål med deres grønne omstilling. Gennem samarbejde med relevante lokale, regionale og nationale aktører og virksomheder sikres en høj faglighed og adgang til den nyeste viden til gavn for de lokale turismevirksomheder. Projektet har seks spor: 

1. Analyser skal skabe indsigter og overblik: 

Vi vil gennem analyser blive klogere på vores lokale turismevirksomheder og deres arbejde med bæredygtighed og CO2 reduktion. På den måde kan vi i spor to lave målrettede og relevante arrangementer, der hjælper virksomhederne med at komme endnu længere i deres arbejde. 

2. Grøn Genstart forløb og erhvervspartnerskaber: 

I dette spor arbejder vi direkte med virksomhederne og deres forretningsudvikling. Sporet indeholder ambitionen om at lave opkvalificerende arrangementer, der giver virksomhederne, deres ejere og medarbejdere ny viden, kompetencer og redskaber til at arbejde med den grønne omstilling. Heri ligger også 1:1 sparring med VisitVejles bæredygtighedskoordinator eller henvisning til sparring med fx Erhvervshus Sydjylland. 

Vi hjælper desuden med ansøgning til certifikater og forsøger at øge samarbejdet mellem lokale virksomheder. 

3. Produkter til virksomheder, turister og borgere: 

Via digitale og fysiske guides ønsker vi at være virksomhedernes og turisternes ledsager på rejsen mod mere bæredygtighed. Vi arbejder løbende på at gøre vores gæsteservice bedre og guide områdets gæster til at tage mere bæredygtige valg, når de er her. 

Vi udvikler også erhvervsguides, der skal hjælpe turismevirksomhederne ift. alt fra energioptimering, til madspild til grøn markedsføring og klimaregnskaber. 

4. Nye tiltag inden for eksisterende turismeindsatser: 

Der skal selvfølgelig også skabes synergi til vores andre indsatsområder, som cykelturisme (kingdom og Cycling), gastroturismen og og kulturturismen. I dette spor arbejdes der på forskellige løsninger, som kan spænde fra forbedring af vores Gastro Guide, til målrettede initiativer til tiltrækning af kulturturister i skuldersæsonen. I dette spor arbejdes der på tværs af vores organisation og i samarbejder med Destination Trekantområdet og andre relevante samarbejdspartnere. 

5. Erhvervsturisme: 

MeetingVejle partnerskabet danner rammen om dette spor, hvor vi i samarbejde med de mange partnere i erhvervsturismen udvikler denne del sammen. Vi inspirerer hinanden og sætter store ambitioner, som vi fælles arbejder på at indfri, så Vejle bliver kendt som en grøn konference og mødedestination. 

6. Markedsføring og PR af indsatsens resultater: 

Resultater og gode historier skal fortælles, og det er bl.a. det sporet her handler om. Vi ønsker at fremhæve de flotte resultater og hårde arbejde vores netværksmedlemmer præsterer. Vi vil arbejde med storytelling og når det er muligt i samspil med de lokale aktører. Desuden skal markedsføringen på vores hjemmeside løbende forbedres, så det bliver nemmere for den besøgende at finde certificerede virksomheder og virksomheder med en bæredygtig profil. 

Når det gælder markedsføring og PR handler det også om at de eksterne samarbejder vi indgår med influencere, bloggere etc. skal have bæredygtighed for øje. Desuden skal vores foto content også afspejle at Vejle er en grøn destination og en destination hvor der er et fokus på inklusion af både synlige og usynlige handicap. 

Tidsperiode  

Projektet henvender sig til alle turismeaktører i Vejle Kommune, og løber i perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2024. Projektet Grøn Destination Vejle er støttet er Vejle Kommunes Klimapulje. 

VisitVejle medarbejder bæredygtighedskoordinator Sabina Hejlesen
Kontaktperson hos VisitVejle

Bæredygtighedskoordinator

sabbh@vejle.dk