Udsigt over Fårup Sø

Smukke udsigter i Vejle

Foto: VisitVejle

Overalt ved Vejle møder du smukke udsigter. Gør holdt ved et af de mange udsigtspunkter og nyd et fantastisk vue over fjorden, søerne eller ådalene. 14 forslag til udsigtspunkter hjælper dig godt på vej, men der er naturligvis mange flere.

Udsigten fra ”Himmelpind”

Himmelpind er en fredet skovklædt bakke, som ligger tæt på Vejle by. På bakken har der tidligere været et pynteligt haveanlæg, friluftsscene og zoologisk have.

Udsigten: Udsigtskile mod øst ned over Vejle og udsigt i udsigtskile mod vest ud i den Brede Vejle Ådal mod Skibet og Haraldskær.

Sværhedsgrad: Der skal gås lidt ad jævnt stigende vej eller trappe. Fra Himmelpind udgår en meget smuk vandresti langs kanten af Vejle Ådal mod Uhrhøj.

Parkering: Parkeringsplads ved Vardevej 204, 7100 Vejle – ca. 170 meter fra opgangen til Himmelpind

Die Aussicht vom „Himmelpind"

Foto:Kira Petersen

Udsigten ned i Hjortedalen

Fra bænken ved markedspladsen lige øst for og neden for Randbøl Kirke kigger du ned over den unge Vejle Ådal, hvor den gamle Hærvejsmarkedsplads lå. Kirken er formodentlig opført omkring 1200.

Sværhedsgrad: Man går lidt ned af en hulvej til Markedspladsen ad mark og skovveje. Toilet ved Randbøl Kirke og Randbøldalmuseet

Parkering (personbiler): Randbøl Kirke, Randbølvej 69, 7183 Randbøl.

Udsigt over Hjortedalen

Foto:Mads Fjeldsø Christensen

Udsigten fra Munkebjerg Hotel

Munkebjerg (ca. 92 m over havet) har altid været et populært udflugtsmål og hotellet har tiltrukket mange billedkunstnere.

Udsigten: Mod nord ud over Vejle Fjord fra Munkebjerg Hotels terrasse (bemærk kun for gæster i restauranten) og udsigt mod vest-nordvest ind mod Vejle, Vejlefjordbroen og havnefronten.

Sværhedsgrad: Der skal kun gås lidt fra p-pladsen

Parkering: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Gæster på Munkebjerg Hotel med udsigt fra terrassen

Foto:Munkebjerg Hotel

Udsigtsplatformen ved Kongens Kær

Vådområdet vest for Vejle er et populært udflugtsmål. Stierne giver dig let adgang til de 100 hektar, der udgør det unikke vådområde og Knabberup Sø. Fra udsigtsplatformen kan du se Vejle Ådals flotte landskab og fuglelivet i de våde enge.

Udsigten: Det store vådområde som omkranser Kongens Kær.

Sværhedsgrad: Der skal kun gås meget lidt fra parkeringspladsen.

Parkering: P-pladsen ved Ribe Landevej, 7100 Vejle

Die Aussichtsplattform bei Kongens Kær

Foto:VisitVejle

Udsigten fra Nørup Kirke

Nørup Kirke hørte til det nærliggende Engelsholm Slot fra 1586 til 1935. Kirken er opført i romansk tid og har været ejet af adskillige adelsslægter, men det er især Gerhard de Lichtenbergs ændringer med barokinteriør og de karakteristiske løgformede kupler, vi ser i dag.

Udsigten: Mod øst og sydøst fra kirkediget med udsigt over Engelsholm Sø og Engelsholm Slot hvor Vejle Å udspringer.

Sværhedsgrad: Der skal kun gås meget lidt fra parkeringspladsen. Der er toiletforhold på stedet.

Parkering: Nørup Kirke, De Lichtenbergs Vej 32, 7182 Bredsten. Stor p-plads også til busser

Aussicht von der Nørup Kirche

Foto:VisitVejle

Udsigten over Rands Fjord

På sydsiden af Vejle Fjord tæt ved fjordens udmunding, ligger områdets største sø, den fredede Rands Fjord. Indtil 1800-tallet en fjordarm, i dag en ferskvandssø adskilt fra fjorden ved inddæmning. Søen og omgivelserne er fredet, der er anlagt stier, som giver mulighed for rige og afvekslende naturoplevelser. De fleste stier udgår fra små parkerings- og opholdsarealer, hvor der opsat informationstavler.

Udsigten: Fra bakken vest for Egeskov Kirke er der udsigt over søen og mod herregården Nebbegård.

Sværhedsgrad: Der skal kun gås meget lidt fra p-pladsen

Parkering: Egeskov Kirke, Vejlby Kirkevej 55, 7000 Fredericia

Udsigt over Rands Fjord med ko

Foto:Mads Fjeldsø Christensen

Udsigterne fra bakkeryggen på Runkenbjerg

Runkenbjerg er en lang, smal bakkekam som er blevet liggende tilbage som en rest jord mellem alle de eroderede ismasser, der har dannet Vejle Ådals brede profil.

Udsigten: Det meste af den sydvestlige del af Vejle Ådal og Sønderkær

Sværhedsgrad: En hulvej langs bakkekammen fører op til udsigtspunktet. Der er trapper op til bakkeryggen samt fast sti og markvej

Parkering (personbiler): nedenfor Runkenbjerg, 7183 Randbøl. P-pladsen nås via Slotsbjergvej. Der er skiltet fra Tørskindvej.

Udsigt fra Runkenbjerg

Foto:VisitVejle

Udsigten fra Skibetvej ved Haraldskær

Haraldskær Hovedgård er første gang nævnt i 1434. Hovedbygningen, der stammer fra 1536, har været nedbrændt og genopbygget flere gange. Skibet Kirke er bygget mellem 1125 og 1150 og indeholder bl.a. nogle meget smukke kalkmalerier fra 1200-tallet.

Udsigten: Herregårdslandskabet med Haraldskær, Skibet Kirke og ådalen mod vest

Sværhedsgrad: let, du kan køre til udsigten

Parkering: Ved vigepladsen på Skibetvej, 7100 Vejle

Udsigt over Haraldskær

Foto:VisitVejle

Udsigten fra Slotsbjerg

På Slotsbjerg kan du udover en flot udsigt over Sønderkær se de alternative landskabsskulpturer skabt af to lokale bønder. Bakken er privat men man har lov til at gå derop og nyde udsigten.

Udsigten: Vestlige del af Vejle Ådal og Sønderkær

Sværhedsgrad: Der skal gås lidt på sti og markvej

Parkering: Bindeballe Købmandsgård, Bindeballevej 100, 7183 Randbøl

Udsigt over Slotsbjerg med sten

Foto:VisitVejle

Udsigten fra Stoltenbjerg på Randbøl Hede

Stoltenbjerg på 88 m er det højeste punkt ved staldbakkerne på Danmarks næststørste indlandshede.

Udsigten: Hører til de bedste udsigter over heden. Mod sydøst kan du se Kirstinelysts marker skyde sig ind i heden som en kile.

Sværhedsgrad: Der skal gås noget fra parkeringspladsen og for at nå toppen af Stoltenbjerg, en del op ad bakke.

Parkering: Frederikshåbvej, 7183 Randbøl, eller hvor Sdr. Almstokvej mødes med Bøgvadvej, 7183 Randbøl.

Die Anhöhe Stoltenbjerg in der Randbøl Heide

Foto:VisitVejle

Rørbæk-Sø-landskaberne

Rørbæk Sø er en udpræget langsø opstået i istiden. Søen omkranses i hele sin længde af skov og stejle skrænter med lyng og enebærbuske. I vestenden rejser et bakkedrag sig på langs i søen med bankerne Fårebanke og Kælderbanke.

Udsigten: Der er mange udsigtspunkter ved Rørbæk Sø. Bl.a. ved Ballesbækgård, hvor der er flot udsigt over søen og mod Vandø og Kælderbanke. Samt i vestenden af søen, hvor Fårebanke rejser sig højt over søen og byder på flotte udsigter.

Adgangsforhold: Et net af markerede stier, bl.a. en handikapsti, fører rundt i området.

Parkering: Ballesbækgård Besøgscenter, Rørbækvej 5, 7323 Give

Udsigt over Rørbæk Sø

Foto:VisitVejle

Udsigten fra kanten af Tørskind Grusgrav

Billedhuggeren, Robert Jacobsen har i samarbejde med sin tidligere elev, skulptør Jean Clareboudt, omdannet den tidligere grusgrav i Tørskind til skulpturpark. Skulpturerne er udført i beton, jern, sten og træ og skal betragtes som et samlet værk, der går i dialog med naturen.

Udsigten: Mod vest ned over Klingebækgaard, Naturskolen Søballegaard og Runkenbjerg og i det fjerne Liegaard og Sønderkær

Sværhedsgrad: Der skal gås meget lidt fra parkeringspladsen. Der er toiletforhold på stedet.

Parkering: Tørskind Grusgrav, Tørskindvej 98A, 6040 Egtved. God plads til busser.

Tørskind med flot udsigt

Foto:VisitVejle

Udsigten fra Vejle Vindmølle

Den smukke vindmølle fra 1890 hæver sig over byen mod syd. Møllen er et af Vejles vartegn og kan ses fra store dele af byen. Vindmøllen rummer i dag den originale indretning og VejleMuseernes udstilling om møllens historie og møllernes drift på Vejleegnen. Typisk åbent i dagstimerne fra april til oktober, lukket mandag. Fri entré.

Udsigten: Fra møllens rundgang er der udsigt over byen, Grejsdalen, Vejle Fjord og Vejle Ådal.

Adgangsforhold: Møllen er let at komme til, dog er trapperne til rundgangen ikke egnede for gangbesværede. Der er toilet på stedet.

Parkering: Vejle Vindmølle, Søndermarksvej 1, 7100 Vejle. Der er enkelte p-pladser tæt ved møllen og mulighed for kantstensparkering i nærheden af møllen.

Aussicht von der Vejle Windmühle

Foto:VejleMuseerne

Udsigtstårnet ved Østengård

Fra udsigtstårnet er der en fantastisk panoramaudsigt over fjorden, Vejle Ådal, Kongens Kær og Ravning. Stien mod udsigtstårnet går igennem skov, forbi levende hegn, ellesump og kildevæld.

Udsigten: Næsten hele den østlige del af Vejle Ådal

Adgangsforhold: Stier fører til udsigtstårnet. Der skal gås noget og turen starter med en stejl stigning Stien kan være våd og fugtig, så passende fodtøj anbefales..

Parkering: P-plads ved Østengårdvej eller Knabberupvej, 7100 Vejle

Der Aussichtsturm bei Østengård

Foto:VisitVejle